ผู้ผลิตถังพลาสติก บริษัท ยุโรดรัม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตถังพลาสติก บริษัท ยุโรดรัม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยุโรดรัม (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท โดยโรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ในตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตถังพลาสติก ถังเคมีคุณภาพสูงจากวัตถุดิบ HDPE Plastic เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานของสหประชาชาติ (UN) เพื่อความมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ

ต่อมาในปี 2558 ทางบริษัทฯได้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 80 ไร่ และมีการเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดมากกว่า 10,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมากเพียงพอ นอกจากนี้ทางบริษัทฯเองยังได้มีการขอการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานตามระบบ ISO9001:2015 เพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นในระบบควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ